(Po–Pá: 8–17 h)

Prohlédněte si naše reference

Naše reference z potravinářského průmyslu

Olma a.s. – Fermentace II (Tvarohárna)

V roce 2019 byla realizována instalace zařízení pro rozšíření kapacity fermentace v Olma a.s.. Během tohoto projektu se instalovaly nádoby, výměníky, ovládací armatury a dále se dodaly a instalovaly obslužné pochozí konstrukce. Vše probíhalo v prostorách se zvýšeným požadavkem na čistotu.

Budějovický Budvar – Rozšíření kvasné kapacity o 24 CKT včetně instalace potrubních rozvodů

V období od 09/2019 do 05/2020 naše společnost realizovala projekt pro finálního provozovatele Budějovický Budvar, jehož součástí byla instalace 24 CK tanků, instalace potrubních rozvodů tanků, instalace rozvodných panelů, instalace CIP stanice a instalace 11 ks ležáckých tanků. Tento projekt byl proveden v požadovaném termínu a k plné spokojenosti zákazníka. Náš tým byl sestaven z 12 specialistů, kteří vše realizovali za plného okolního provozu pivovaru. Veškeré potrubní rozvody a instalované zařízení bylo z potravinářské nerezi S304.

Naše reference z chemického a petrochemického průmyslu

Glanzstoff Bohemia – od drobné údržby po investiční akce

Pro našeho dlouholetého partnera zajišťujeme projekty od drobné údržby až po velké a náročné investiční akce. Údržbové práce provádí naše skupina trvale alokovaných specialistů a je řízena vedoucím technikem. U většiny investičních projektů je společnost Axis a.s. zároveň i dodavatelem zařízení nebo tlakových a procesních nádob vyráběných v našich výrobních prostorách.

BOREALIS – odstávkové práce Schwechat Rakousko

Naše společnost Axis a.s. se v roce 2017 podílela na odstávkových pracích v petrochemickém závodě Borealis Schwechat TA3. Této časově a technicky náročné akce se účastnilo přes 25 zaměstnanců naší společnosti. V tomto případě měl náš tým na starost výměníky a armatury. Tým pracovníků zúročil mnohaleté zkušenosti i z ostatních odstávkových a zarážkových činností.

Synthos Kralupy – Destilace Butadienu

V roce 2018 se naše společnost podílela na instalaci nové technologie pro Destilaci Butadienu. V našem rozsahu byla instalace technologických částí, čerpadel, ocelových konstrukcí a také instalace potrubních větví a propojek. Ve špičce se na tomto projektu podílelo 55 pracovníků společnosti AXIS a.s.

Naše reference z papírenského a dřevozpracujícího průmyslu

Büttner Energie und Trocknungstechnik GmbH

Instalace kompletní sušárny OSB a energetického hospodářství v Irsku (Energy plant including thermo-oil heater and OSB Strand Dryer type 7,0 x 38)

Od března 2021 instalujeme kompletní technologii sušárny OSB a energetického hospodářství vč. termo olejového kotle. Instalace stále probíhá a její ukončení je plánováno na březen 2022. Společnost Axis a.s. je generální dodavatel projektu na mechanickou a elektro instalaci. Na projektu se podílí 60 specialistů. Celková instalovaná hmotnost technologie je o váze 1500 tun technologie a 1000 tun ocelových konstrukcí.

MONDI Štětí – Kompletní instalace dřevoskladu (Woodyard)

Součástí projektu byla kompletní instalace dopravníkových linek (conveyors and chip unloading), třídění štěpků (chip sorting) a skladování štěpků (chip pile). Nejsložitějším úkonem byla instalace „reclaimeru“ z důvodu velikosti, váhy a požadavku na přesnost instalace. Celkem se instalovalo přes 1000 tun technologie.

Kronospan – Instalace technologie UFA, Rusko

Součástí tohoto projektu byla instalace KT lisů, instalace suchých mlýnů, instalace konstrukcí a obslužných plošin a další technologie. Práce probíhaly po dobu téměř jednoho roku a naši specialisté se museli vypořádat i s nástrahami ruské zimy, kde bylo potřeba zajistit speciální vybavení a používat jiné technologie pro montáž. Velkou výzvou bylo svařování suchého mlýnu z lubů o tloušťce stěny 40 mm. Tento projekt byl realizován i za pomoci místních pracovníků pro vykrytí kapacitních špiček.

Play Video

LabeWood – Pila Štětí

Tento projekt byl realizován od konce roku 2019 a následně v průběhu roku 2020. Během této realizace byla namontována technologie pro část SO03 třídění kulatiny, SO04 odkorňovací linka, SO06 pilnice, SO07 linka třídění řeziva a další technologická zařízení. Práce na projektu probíhaly za účasti cca. 70 specialistů v různých profesích.

Naše reference z energetického průmyslu

Mondi Štětí a elektrárna ČEZ Mělník

Rekonstrukce a instalace elektrostatických odlučovačů.

V oblasti energetického průmyslu můžeme nabídnout rekonstrukce a instalace elektrostatických odlučovačů (ESP), které jsme realizovali pro firmu Mondi Štětí a elektrárnu ČEZ Mělník. Rozsah prací obsahoval náročné a těžké zdvihy filtrů, jejich demontáže, opravy a instalace samotných odlučovaců, včetně tepelné izolace a elektro rozvodů.
Každý z projektů byl limitován délkou odstávky 6 měsíců za účasti více jak 190 zaměstnanců firmy.

STURA IVECO – tepelný trubkový výměník

Jedním z příkladů výroby tepelných trubkových výměníků je projekt pro našeho partnera STURA IVECO. Výměník byl kompletně projektován (včetně teplosměnného a pevnostního výpočtu) a vyráběn naší společností. Výroba probíhala v souladu s EN standardy a dle direktivy PED 2014/68/EU. Trubkový svazek měl 400 trubek a celková délka výměníku byla 8000 mm. Výměník byl určen do energetického zdroje.

Výroba filtračních jednotek pro plynové turbíny

S výrobou filtračních jednotek pro plynové turbíny má společnost Axis a.s. dlouholeté zkušenosti. Těžíme z našeho know-how ve výrobě z plechů od tlouštěk cca. 3 mm, a tak můžeme našim zákazníkům nabídnout vysoký standard našich výrobků po stránce kvalitativní i vizuální. Filtrační jednotky vyráběné v našich dílnách fungují prakticky po celém světě. Hlavní produkce je z nerezové oceli AISI 316L, ale dodáváme i jednotky z hliníku a z uhlíkových ocelí. Vyráběné typy jednotek jsou jak statické tak pulsní a velikostně dosahují i rozměrů menšího rodinného domu. Výroba je prováděna kompletně v našich halách týmem zkušených zámečníků a svářečů.

Doosan Škoda Power – Instalace turbíny a potrubních rozvodů v Templeborough

Pro našeho partnera Doosan Škoda Power Plzeň společnost Axis a.s. instalovala parní turbínu, kondenzátor a potrubní rozvody pro nově vznikající spalovnu bio odpadu ve Velké Británii. Pro naši společnost to byla první zkušenost s montáží turbíny. Díky zkušenostem našich specialistů a dohledu našeho zákazníka bylo vše řádně instalováno bez větších problémů.

LAB – spalovna komunálních odpadů Kemsley

Společně s našim partnerem LAB jsme se podíleli na montáži spaloven na několika místech Velké Británie. Tento konkrétní projekt se realizoval v Kemsley v roce 2017. V rozsahu naší instalace byl elektrostatický filtr, technologie čištění spalin, pomocné potrubní rozvody a nosné konstrukce. Projekt trval téměř 12 měsíců.

Naše reference z demontáží a relokací výrobních závodů

Ukázkové reference

Společnost AXIS a.s. se rovněž specializuje na relokace kompletních celků v energetickém, chemickém a dřevozpracujícím průmyslu. Po dobu své existence relokovala více než 20 kompletních závodů, kdy se většina projektů přesouvala ze států EU do celého světa.

Samotná relokace zahrnuje kompletní podporu zákazníkovi, včetně engineeringu a 3D modelace, přesné značení dílů, demontáž celé technologie, nakládky, balení, transport na místo určení a reinstalaci.
Největším projektem tohoto druhu byla relokace ze Skotského Aberdeenu do Ruska, která obsahovala více jak 550 kontejnerů.

Gaujas Koks – Demontáž papírenské linky v DE

Společnost AXIS a.s. má zkušenosti nejen s instalací nové technologie, ale také s demontáží a relokací technologických celků. U tohoto projektu se demontoval lis, sušárna, formovací linka, nádrže a další podružné části technologie. Vše bylo řádně demontováno, zkontrolováno a následně označeno a připraveno pro bezpečnou přepravu v rámci EU. Tento projekt trval cca. 18 měsíců a průběžně se na něm podílelo 15 specialistů.

Naše reference z ostatních odvětví

Play Video

EagleBurgmann – výroba a montáž potrubních kompenzátorů

Společnost AXIS a.s. se v posledních letech zaměřila i na výrobu a montáž potrubních kompenzátorů. Výroba samotného kompenzátoru probíhá přímo v dílně včetně osazení všemi izolačními prvky a krycími plechy nebo částečnou výrobou segmentů které jsou sesazeny a svařeni přímo na místě instalace. Tímto se šetří značná část nákladů za případné nadrozměry a manipulace s nimi.

Realizace/odstávka pak probíhá v následných krocích:
– demontáž/odřezání stávajícího poškozeného kompenzátoru
– svaření nového kompenzátoru na místě včetně komplexní montáže izolací
– umístění na pozici a svaření nového kompenzátoru k potrubí

Veškeré práce jsou monitorovány naším specialistou včetně svářecího dozoru s doložením všech nezbytných oprávnění.

Scrubbers – zařízení pro čištění spalin zaoceánských lodí

Společnost Axis a.s. se podílí i na výrobě zařízení pro čištění spalin zaoceánských lodí, což přispívá k celosvětově čistšímu ovzduší. K čištění spalin se používá metoda skrápění. Výrobky jsou dodávány v průměrech od 2,5m do 3,5m a o délkách kolem 12m. Vzhledem k vysokým teplotám spalin a vysoce korozivnímu prostředí je nutné produkt realizovat z vysokolegovaných materiálů jako např. SuperDuplex.

Zaujaly vás naše reference? Kontaktujte nás.

Společnosti, se kterými spolupracujeme

1

Poptávka

S naším zástupcem se domluvíte na konkrétním řešení, které potřebujete zrealizovat v daném termínu.

2

Nabídka

Vypracujeme vám nabídku, která bude přizpůsobena potřebám vašeho konkrétního projektu.

3

Realizace

Zajistíme vám kompletní realizaci včetně projektové dokumentace a dlouhodobého servisu.