(Mo–Fr: 8–17 Uhr)

Flexible at all times

STABILITÄTseit 1993 mit euch
0  Jahren
MITARBEITERvoller Experten
0  Menschen
GRÖSSEgroßzügige Produktionshallen
0  

Tradition

Wir sind ein traditionsreiches Maschinenbauunternehmen mit langer Geschichte.

Qualität

Wir bestehen auf die Qualität unserer Arbeit.

Flexibilität

Flexibilität und Anpassung nach Kundenvorderungen stehen bei uns an erster Stelle.

Wir konzentrieren uns auf Produktion, Montage und Dienstleistungen im Bereich der Industrietechnik. Die zugehörige Tätigkeiten werden in den Betrieben in Hradec Králové und in Štětí sichergestellt.

Wir vergeben damit verbundene Dienstleistungen wie Oberflächenbehandlung, Messung und Kontrolle, Überseeverpackung, Übermaßtransport, zerstörungsfreie Prüfung, Wärmedämmung, Elektro- und Bauarbeiten.

Wir führen Montagearbeiten unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen und spezifischen Umgebungen durch, insbesondere in der Chemie-, Papier-, Holz- und Lebensmittelindustrie.

Werfen Sie einen Blick auf AXIS

Wen unterstützen wir?

HC Mountfield Hradec Králové

EU-Projekte

Cílem projektu je zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny i rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Předmětem je procesní optimalizace, která znatelně zkvalitní procesy technické přípravy výroby, nákupu, logistiky, výrobních postupů i organizace externích kooperací.

Tento záměr realizuje společnost za podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci výzvy ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – V. výzva – Digitální podnik – projekt „Digitální transformace ve společnosti AXIS.“

Projekt registrační číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027477
Dotace č.j. MPO 21357/22/61400

Datum zahájení realizace projektu: 18. 05. 2022
Datum ukončení realizace projektu: 22. 03. 2023

Dne 3.3.2022 obdržela společnost Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Náklady projektu vycházejí z předběžných nabídek dodavatelů a jsou vyčísleny na 18 961 500,00 Kč bez DPH. Tímto projektem žádáme o poskytnutí dotace ve výši 7 584 600,00 Kč (40 %) na pořízení nových moderních technologií.

Společnost má zajištěné financování kombinací vlastních zdrojů a bankovního úvěru.

Projekt je realizován s finanční podporou EU.

Společnost AXIS a.s. se v r. 2011 stala vlastníkem areálu průmyslových budov při ul. Říční v Hradci Králové z počátku minulého století. Stáří budov odpovídá jejich neúměrně vysoká energetická náročnost. Tepelné ztráty největší z budov dosahují takové úrovně, že ji nelze stávajícím zařízením pro vytápění vytopit na dostatečnou teplotu. S tím jsou také spojeny vysoké náklady na provoz všech budov a také omezení využití některých budov v zimním období.”

Cílem projektu s názvem „Realizace úspor energie – AXIS a.s., areál Říční ul.“ je snížení energetické náročnosti tří budov tohoto areálu, a to zejména zateplením stropních konstrukcí, výměnou otvorových výplní, instalací KZS na část svislých konstrukcí, modernizací a rekonstrukcí systémů ÚT a zdravotní techniky, systémů osvětlení a zavedením systémů MaR ÚT. Rozsah této investice je přibližně 50 mil. Kč s podporou 40 % z fondů EU.

Projekt registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001138
Dotace č.j. MPO 4062/17/61200
Velikost projektu: 50 000 000 Kč
Výše dotace: 20 000 000 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2015
Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2018

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 4062/17/61200 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo vydáno dne 13.1.2017.

Společnost AXIS je rostoucí společností, které se daří získávat nové zakázky. V současné době se však společnost potýká s omezenými výrobními kapacitami. Společnost plánuje rozšířit své výrobní možnosti v souvislosti s cílem podílet se na významných investičních záměrech svých zákazníků. V této souvislosti lze zejména zmínit např. připravovanou významnou investiční akci hlavního zákazníka AXIS, společnosti MONDI Štětí, která je plánovaná na období 2017 až 2020.

Tento záměr realizuje společnost za podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci Programu technologie – výzva č.3 – projekt „Rozšíření výrobních kapacit ve společnosti AXIS a.s.“
Projekt registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006250
Dotace č.j. MPO 9662/17/61400

Datum zahájení realizace projektu: 23. 6. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017

Investice směřují do:
Nových strojů pro obrobnu a výrobu ve Štětí – zvýšení výrobních kapacit
Investice do oddělení montáží ve Štětí – zvýšení montážních kapacit
Předmětem projektu je tedy pořízení moderních technologií s vyššími technickými a užitnými parametry, které zajistí výrobu v potřebném výrazně vyšším objemu a dále nezbytné strojní vybavení související s navýšením výrobních kapacit, zejména v oblasti montáží. Nové technologie celkově zvýší flexibilitu a produktivitu výroby, umožní produkci ve vyšší kvalitě a v rychlejších výrobních časech. S projektovým záměrem se stane firma konkurenceschopnější.

Dne 13.2.2017 obdržela společnot Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Náklady projektu vycházejí z předběžných nabídek dodavatelů a jsou vyčísleny na 19 813 122 Kč bez DPH. Tímto projektem žádáme o poskytnutí dotace ve výši 6 934 592 Kč (35 %) na pořízení nových moderních technologií. Bude se jednat o nejmodernější technologie, které jsou v současné době na trhu dostupné.

Společnost má zajištěné financování kombinací vlastních zdrojů a bankovního úvěru

Projekt je realizován v okrese Litoměřice, Ústecký kraj, který se nachází v hospodářsky problémovém regionu definovaným usnesením vlády ČR č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015.

Předmětem tohoto projektu je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor bývalé výrobní haly (objekt SO-06), který společnost koupila v roce 2011. Objekt je v havarijním stavu a pro účely výroby jsou potřebné stavební úpravy. Dojde k rozsáhlé modernizaci a rekonstrukci objektu včetně sítí.”

V rámci projektu dojde na hale, montovně a vestavku k následujícím aktivitám, rozděleným do 4 etap: Řešení nové podlahy a oprava omítek v hlavní hale objektu SO – O6, Obnova elektroinstalací v hlavní hale objektu SO – 06, Stavební úpravy provozního vestavku v hale SO – 06, Stavební úpravy montovny v rámci objektu SO – 06

Projekt registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/16 58/0007822
Velikost projektu: 15 000 000 Kč
Výše dotace: 5 250 000 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 30. 11. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017