}

Projekt OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

}

Projekt OPZ

Operační program Zaměstnanost

}

Projekty OPPI,OPLZZ

Operační program Podnikání a inovace, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekty EU

Společnost AXIS a.s. v současné době realizuje několik projektů, podpořené ze strukturálních fondů Evropské unie.